د رحمان بابا او مير تقي مير پۀ صوفيانه شاعرۍ کښې يوشان والے (Similarity in mysticism of Rahman Baba and Mir Taqi Mir)

ډاکټر نصرالله خان

سيد ظفرالله بخشالي (Dr. Nasrullah Khan, Syed Zafarullah Bakhshali)

Leave a Reply

Your email address will not be published.